Üdvözöljük a jövőben, ahol a vállalatok ügyviteli rendszerei hollywoodi filmeket megszégyenítő módon tökéletesítenek minden műveletet!

Elképzelhető, hogy egy olyan rendszerrel találkozik most, amely a mai számítástechnikai vívmányokat felhasználva, a cég minden mozzanatát egy komplex digitális nyelvű rendszerben szolgálja ki. Hogy melyik ez a rendszer, és mit is jelent ez a számvitelre, a jelentéskészítésre vagy éppen a raktárkezelésre? Maradjon velünk, és ismerje meg a BILLZON modern ügyviteli rendszert!

A BILLZON modern ügyviteli rendszer mindenek előtt logisztikai szolgáltató vagy futárcég, illetve webshop üzemeltetésével foglalkozó üzleti vállalkozásoknak javasolt, akik követik az adatfeldolgozás, -tárolás és -elemzés korszerű törekvéseit. Akik készek a mai számítástechnika vívmányaival megismerkedve azokat használni, mint amilyen a Google Cloud  ’felhő alapú’ adattárolás.

A számítástechnikát nem használni az ügyvitelben luxus.

Az egyéb megoldások, mint a vállalat elkülönült részlegeiben tárolt Excel táblázatok sokasága,  a rendszeres keresések (melyik is az a változat, amiben a legutóbbi módosítás van?) rabolják a munkaidőt és hibák tömkelegének az okai. Ezt nem orvosolja a szerver közös hozzáférésű könyvtárában az Excel fájl sem, amibe bárki beleírhat. Akármit ami lehet, hogy hibás vagy véletlenül egy saját gépen meglévő előző verzió tartalmával lett frissítve.

A számvitel rendezettsége egy hazai vállalt életében és napi működésében alapvető érdek. Ráadásul bizonyos részei a számviteli törvény hatálya alá esnek és nincsen attól eltérő alternatíva.

A szabálykövető magatartáshoz meg kell határozni a vállalat működésében az azt kiszolgáló folyamatok és szabályozások precíz rendjét. Ezt a kényszerű foglalatosságot az ügyvitel fogja egybe.

A BILLZON modern ügyviteli rendszer a számítástechnika minden előnyét hasznosítja.

Hűen adja vissza a cég üzleti tevékenységének összes mozzanatát egy komplex digitális nyelvű rendszerben. Az ERP (Enterprise Resource Planning) vállalat irányítási rendszernek a részét képezi. Utóbbinak valamely gazdasági vállalkozás forrásaival történő előrelátó tervezés a feladata. A források általában szűkösek és sokszor művészi szintre kell eljutni a szűk keresztmetszetek felszámolásához és a legkisebb keresztmetszetek megszüntetéséhez. A hatékony tervezéshez elengedhetetlen ezeknek a vállalat mozgását korlátozó tényezőknek a feltérképezése.

Az egyik ilyen ügyviteli rendszer elem a készletkezelő, raktárkezelő program.

A BILLZON ügyviteli rendszer tükörképet ad a valóságos folyamatokról és maga a tevékenység szabályozott rendje. Egyrészt a pénzügyi és adózási követelményeknek megfelelően adott gyakorisággal állít elő jelentéseket (áfa-bevallás, stb.). Másrészt kimutatásokat készít a vállaltvezetés kívánalmai szerint (lejárt kinnlevőségek, számlahitel kezelés, stb.). Dokumentum készítő feladatokat lát el a számlázás terén. Hatóköre a nyilvántartások (például a készletkezelő, vagy az ügyfélkapcsolati nyilvántartás) továbbá az adott adatstruktúra révén előállítható bármilyen összesítés kezelése.

A BILLZON modern ügyviteli rendszer erőssége az automatizálás.

A rendszerre sok olyan folyamat bízható, mint amilyen például a határidő figyelés, vagy a cash flow kritikus követése. Általa a logisztikai előrelátás is jól kezelhető, a raktárkezelő program és várható áruérkezés követelményeinek az elemzése, figyelmeztető és/vagy riasztási funkcióval.

Az ügyviteli rendszer felhasználóbarát kezelőfelülettel készült, intuitív és jól átlátható.

A vállalat vezetés számára a BILLZON megoldása a hatékonyságot növeli.

Az egyszeri adatbevitel időigénye sokszorosan kifizetődik a bevitt adatok gyors és szakszerű elérhetősége okán. A rendszeresen kívánt, időpontokhoz kötött állomány kimutatások jól automatizálható jelentés készítéseken keresztül valósíthatók meg.

www.billzon.com

 BILLZON modern ügyviteli rendszer